Boekhouding
Onze dienstverlening omvat drie grote deelgebieden. Boekhouding is de eerste. De tijd is voorbij dat de boekhouder nog alles in registerboeken moest inschrijven en verwerken. Ons kantoor is daarom dan ook uitegrust met de nodige informatica en gespecialiseerde software.
Fiscaliteit
Ons kantoor heeft zich verdiept in de complexiteit van wetten en verplichtingen inzake fiscaliteit. Wij beschikken over de kennis en ervaring om U grondig te adviseren zodat U zeker geen eurocent te veel hoeft te betalen.
Sociale Wetgeving
Als U weet dat de mensen steeds in twijfel zijn over hun eigen sociaal statuut, is deze dienstverlening onvermijdbaar een troef.
Het is meestal zo dat er vraag is naar tarieven en wat de mogelijkheden zijn voor een zelfstandige die de verplichting heeft van zelf zijn sociale bijdragen te moeten betalen.
Goed om weten

Programmawet 2002
Onlangs werd de Programmawet 2002 door de regering goedgekeurd. Waarin een belangrijk onderdeel, het statuut van de medewerkende echtgenoot, werd opgenomen.

Kruispuntbank
Er is een wetsontwerp goedgekeurd voor de oprichting van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Nog vragen?
U zit misschien met een specifieke vraag i.v.m. boekhouding, fiscaliteit of sociale wetgeving? Laat het ons dan weten!

Intellectuele Eigendom - Disclaimer - Privacy beleid