TIPS & ADVIES


Hieronder bieden wij u een selectie van een aantal interessante onderwerpen met betrekking tot het ondernemerschap. Bovendien hebt u de mogelijkheid ons een vraag te stellen. Wij zullen dan trachten u zo spoedig mogelijk een antwoord te bezorgen.

Programmawet 2002 - Medewerkende echtgenoot

Onlangs werd de Programmawet 2002 door de regering goedgekeurd, waarin een belangrijk onderdeel, het statuut van de medewerkende echtgenoten of korter ME genoemd, uitvoerig is besproken. Het motief om in dit sociale statuut een verandering in te brengen, is namelijk de erkenning als een volwaardige economische activiteit en een stap naar de economische onafhankelijkheid. meer...

KBO - Kruispuntbank van Ondernemingen

Er is een wetsontwerp goedgekeurd voor de oprichting van de KBO of voluit de Kruispuntbank van Ondernemingen. Eind december 2002 werd deze gestemd in de Kamer en Senaat. U kunt deze tekst uitvoerig lezen op het web onder het adres http://www.dekamer.be : doc 50,2058/010. Deze KBO is een ondernemingsregister bij de Federale Overheidsdiensten (FOD) van Economie, Middenstand en Energie. meer...

Fiscus streng op controle van ingebrachte kostenfacturen

Een gouden tip is dat de onkostenfacturen die ingebracht worden in de boekhouding juist moeten zijn wat betreft: juiste benaming van uw onderneming, adres van de zetel, vermelding van uw BTW nummer en vooral ook de juiste omschrijving van de goederen die werden aangekocht.
Mogen wij U aanraden uw leveranciers die voor U een factuur moeten opstellen, duidelijk de juiste gegevens vermelden.

Zijn er nog vragen?

U zit misschien met een specifieke vraag over bovenstaande onderwerpen of iets anders dat te maken heeft met boekhouding, fiscaliteit of sociale wetgeving? Vul dan onderstaand formulier in!

Let op: Wanneer u de "Submit" knop indrukt, zal uw computer een e-mail versturen naar ons kantoor. Het is mogelijk dat u een waarschuwingsbericht ziet verschijnen. U hebt de keuze de e-mail te versturen of niet. Indien u dit niet toelaat, zullen wij uiteraard ook geen vraag van u ontvangen.

Bedrijfsnaam:
Vraag: